Kıskançlık nedir?

Kıskançlığın asıl amacı nedir ve altında ne yatar?

Kıskançlık, huzursuz olan kişinin, huzurlu olan kişinin huzurunu bozma mekanizmasıdır.

Kıskançlık bir şeyi kaybetme korkusudur.

Kıskanç kişi, kendisini bilinçdışı, kıskandığı kişiden daha basit ve yetersiz görmüş olduğundan dolayı kıskanır.

Kıskanan bir yapı, karşı tarafın içinde bulunmuş olduğu nezih ortamı o kişiye reva görmediği için, kıskançlık yaratarak, hem karşı tarafı kontrol eder hemde o kişinin mutluluğuna nifak tohumları eker.

Bu bir aradır…

Kıskançlık ne yazık ki rekabeti de doğurmuştur: ”Geçme beni, geçerim seni!” felsefesi.

Kıskançlık, elinde olanlarla yetinmeyi beceremeyip, onun bunun yaratıcılığını veya hayat sevincini baltalayarak engellemek demektir.

Kıskançlık aslında bir tür dev isyan ve kendini bilemeyiş, ya da tanıyamayıştır.

Kıskançlık bir tür bilinçdışı bir aşağılık kompleksidir: ”Ben niye yetersizim??!!” algısıdır.

Kıskançlığın asıl amacı, bulunduğu ortamları sinsice gizli kanallardan korku ve savaş ortamlarına çevirerek, bozgunculuk yaratıp, dostluğu veya arkadaşlığı tüketip eritmektir.

Kıskançlık bir yalan konuşma zeminidir ve her iki tarafta da kin yaratan bir davranıştır.

Kıskançlık kendine acıyan ve acındıran bir tiplemedir ve aynı zamanda da tüm ilgiyi kendisine yöneltmeye çalışan bir kişiliktir. 

Kıskançlık bir özgüven sorunudur ve dolayısıyla da doğaya ya da hayata karşı bir güvensizliktir.

Kıskançlık, kaldıramadığı ortamlara laf sokarak onların morallerini sıfıra düşürerek onları zehirler ki kıskançlık normal bir yapıymış gibi görünerek yayılsın. 

Kıskançlık ilişki bağımlılığını da doğuran sebeplerden birisidir.

Aslında kıskanan kişi ebevynleri tarafından sevilmemiş ve  kabul edilmemiş bir yapıya sahiptir, dolayısıyla da birileri tarafından reddedilme korkusuna kapılmıştır temelinde.

Eğer içine doğduğumuz aile de kıskançlık gündem ise, biz de bunu rol model alarak, ileride kıskanan bir yapıya sahip oluruz.

Oysa ki, huzur içinde olan bir kişiye o mutluluğu reva gören ancak Allah’tır, kıskançlığın asıl düşmanı da zaten budur.

Bu bir aradır…

Bizi kıskananların sayısı becerilerimizi doğrular.

Oscar Wilde

Bu bir aradır…

Bu bir aradır…

Sempozyum başlayış tarihleri

Sempoyzum başvurusu

Açık öğretim kişisel gelişim

Telekonferanslar

İletişim

Günlük

Ana Sayfa

01.2017/05.2017